Màn Hình Led P1.87 QSTECH

  • Mật độ điểm ảnh           : 284.444 dot/m2
  • Khoảng cách điểm ảnh : 1.87mm
  • Độ phân giải Modul       : 171×192 Pixel
  • Loại bóng LED              : SMD1515
  • Kích thước Modul     : 320x360x39mm ( WxHxD )
  • Tần số làm tươi            : 3840Hz
  • Bảo hành 24 tháng