Bộ xử lý hình ảnh

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Bộ xử lý hình ảnh là gì?

  • BXL là thiết bị xử lý tín hiệu đầu vào và chuyển đến các card để thu phát tín hiệu của màn hình LED.
  • Có hỗ trợ nhiều độ phân giải màn hình khác nhau.
  • Thay đổi được màu sắc, độ sáng, độ tương phản,…
  • Nhận được nhiều tín hiệu đầu vào để xử lý và phân vùng vị trí trên màn hình LED

Các dòng sản phẩm của bộ xử lý hình ảnh:

BXL có hai loại chính:

  1. BXL online: cần có một PC (tín hiệu đầu vào khác) chạy song song cùng màn hình LED. Lúc này nội dung có thể thay đổi liên tục theo ý người điều khiển. Thường được sử dụng cho màn hình LED trong nhà.
  2. BXL offline: là chương trình hay hình ảnh để chạy đã được soạn sẵn và gửi vào màn hình LED thông qua BXL. Tín hiệu sẽ chạy lặp đi lặp lại nội dung chương trình. Thường được sử dụng cho màn hình LED ngoài trời.