Module LED

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Module LED là gì?

Module led là bảng mạch điện tử led. Trên mỗi tấm module có rất nhiều điểm ảnh, mỗi điểm ảnh cách nhau một khoảng cách nhất định theo đơn vị “mm”. Vì thế ký hiệu sau “P” trên module hay màn hình LED là ký hiệu của khoảng cách của hai điểm ảnh gần nhau. Mỗi điểm ảnh được cấu tạo từ 3 màu cơ bản 1G1R1B phối kết hợp tạo thành một điểm ảnh full color và sự kết hợp này tạo ra được đến 16,7 triệu màu.

Kích thước module LED

Kích thước của các module LED hoặc bảng LED thường được xác định bởi độ pixel (hay còn gọi là “P”) của các module.

Ví dụ: các kích thước phổ biến nhất theo độ cao pixel là như sau:

  • Đối với kích thước module pixel 5mm (P5) là 320x160mm hoặc 160x160mm
  • Đối với module pixel 4mm (P4) kích thước của module là 256x128mm hoặc 128x128mm
  • Đối với module pixel 3mm (P3), kích thước của module LED là 192x192mm hoặc 240x120mm
  • Đối với module pixel 2.5mm (P2.5), kích thước của module LED là 320x160mm hoặc 160x160mm
  • Đối với module pixel 2mm (P2), kích thước của module LED là 320x160mm hoặc 256x128mm
  • Trong một số trường hợp module cũng có kích thước khác với ở trên: ví dụ 250x250mm, 200x200mm,…