Màn hình Led P3 Trong Nhà

  • Mật độ điểm ảnh          : 111.000 dots/m2
  • Độ phân giải modul      : 64 pixel *64 pixel
  • Khoảng cách điểm ảnh : 3 mm
  • Loại bóng LED            : SMD2121
  • Kích thước Module      : 192mm x 192mm
  • Miễn phí vận chuyển nội thành
  • Bảo hành                      : 18 tháng.