Card màn hình

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Card màn hình LED là một thiết bị điện tử có nhiệm vụ điều khiển và hiển thị hình ảnh trên màn hình LED. Nó thu và nhận các tín hiệu hình ảnh và video từ máy tính thông qua cổng nối hoặc giao diện DVI, sau đó hiển thị thông tin đó trên màn hình LED thông qua bộ nhớ. Cấu trúc của hệ thống điều khiển màn hình LED cho phép xác định màn hình hiển thị LED bằng cách sử dụng phân vùng để quản lý dữ liệu và điều khiển thời gian hiển thị. Điều này cho phép quét và hiển thị các hình ảnh và video trên màn hình LED một cách chính xác.