Bộ xử lý hình ảnh VP6000 Processor VP6000

Thông số kỹ thuật bộ xử lý VP6000

1 Điểm ảnh hỗ trợ tối đa 2560*1920
2 Chức năng sử dụng Online
3 Xuất xứ Trung Quốc
INPUT
4 2*CVBS Hỗ trợ 3D comb fliter
5 1*VGA Hỗ trợ tối đa 1920*1080
6 1*DVI Hỗ trợ tối đa 1920*1080
7 1*HDMI Hỗ trợ tối đa 1920*1080
OUTPUT
9 2*RJ45 Hỗ trợ tối đa 2,6 triệu điểm ảnh
10 1*TRS âm tần 6.3mm
11 Điện vào 100-240V AC~50/60Hz 2.1A
12 2*DVI Hỗ trợ tối đa 1920*1080