Màn Hình Led P2.5 QSTECH

  • Mật độ điểm ảnh           : 160.000 dot/m2
  • Khoảng cách điểm ảnh : 2.5mm
  • Độ phân giải Modul       : 128×144 Pixel
  • Loại bóng LED              : SMD2121
  • Kích thước Modul         : 320x360x39mm ( WxHxD )
  • Tần số làm tươi            : 3840Hz
  • Bảo hành 24 tháng