Màn hình Led P5 Trong Nhà

  • Mật độ điểm ảnh          :  40.000 dots/m2
  • Độ phân giải module:     64 pixel *32 pixel
  • Khoảng cách điểm ảnh: 5 mm
  • Loại bóng LED             : SMD2121
  • Kích thước Module      :  320mm x 160mm
  • Miễn phí vận chuyển nội thành
  • Bảo hành                      :  18 tháng.