MÀN HÌNH LED P3 NGOÀI TRỜI

  • Mật độ điểm ảnh          : 111.111 dots/m2
  • Độ phân giải module: 64 pixel *64 pixel
  • Khoảng cách điểm ảnh: 3 mm
  • Loại bóng LED             : SMD1921
  • Kích thước Module      : 192mm x 192mm
  • Miễn phí vận chuyển nội thành
  • Bảo hành                     : 18 tháng